Handledningen ger resultat för gruppen, individen, kunderna och verksamheten. Här följer ett axplock från utvärderingarna från tidigare kunder:

• Vilken utveckling har jag själv haft?
”Lärt mig att prata om problemen i arbetet, reflektera och analysera.”
”Jag växer i min roll, vi gör faktiskt ett bra jobb, blir tryggare.”
”Respektera mina medmänniskor.”
”Bli bättre på att se egna brister.”
”Vara mer förberedd.”
”Att lyssna och våga säga nej.”
”Utvecklas mer i att se andras synsätt.”
”Skapa mer struktur och kvalitet.”
”Att inte ta åt mig personligt.”
”Minskad rädsla.”

• Vad har fungerat bra?
”Vi har arbetat ihop oss som grupp.”
”Gruppdynamiken, bra teambildning.”
”Att vi har följt det vi kommit överens om (handledningskontrakt som gjordes vid handledningens början).”
”Reflektion om arbetsuppgifter kopplat till personlighet.”
”Spontanitet, skratt, att våga dela med sig.”
”Att man tagit upp allt som verkligen har med arbetet att göra. Inget ”dösnack”. Många frågetecken har rätats ut!!!”

• Handledarens roll och bidrag till handledningen
”Handledarens struktur och kunskap.”
”Bra bemötande och viktigt att alla får sin tid och plats, jättebra!”
”Mycket proffsigt, ställer frågor, lyssnar, bryter vid ältande och ”fel” diskussioner.” ”Styrande roll och skifta ramar så att flödet finns kvar.”