Grupphandledning: 1200 kr/timme. Tillkommer för- och efterarbete med 1 timme. Priset gäller vid grupper med upp till 8 personer. Större grupper betingar ett högre pris, och bestäms i samråd med  uppdragsgivaren.

Individuell handledning: 1000 kr/timme. Tillkommer 30 minuters för- och efterarbete.

Avbokningsregler: Vid avbokning senare än 24 timmar innan handledningen debiteras hela arvodet. Mer än 24 timmar, ingen kostnad.

Uppdragsdialog: 1000 kr/timme.

Samtliga priser ovan är exklusive moms.

Med timme menas 60 minuter.