Innan jag startade egen verksamhet arbetade jag inom företagshälsovården som beteendevetare och mina arbetsområden var stresshantering, grupphandledning/utveckling och utbildningar inom psykosocial arbetsmiljö, samt chefsstöd. Eftersom jag är behov av ständig utveckling, har jag under min yrkesbana även arbetat med olika utvecklingsprojekt i en samordnande och utbildande funktion.

Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat i team, med människor i yrkesför ålder. Teamarbetet har varit inriktat på rehabilitering, vilket har inneburit kontakter med olika aktörer, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting.  Många av patienterna har även sociala, kognitiva och psykologiska svårigheter. Dessa behöver vägas in i rehabiliteringsarbetet. I grund och botten handlar det om att skapa en förtroendefull relation, detta är A och O.

Är i grunden legitimerad fysioterapeut och har vidareutbildat mig i Basal kroppskännedom, en metod som innefattar både den kroppsliga och psykologiska nivån hos människan. Utbildade mig till grupphandledare på Ersta/Sköndals högskola. Avslutade en ett-årig utbildning på Gestaltakademin: ”Samskapande organisationer” – att leda och arbeta i komplexa och konkreta sammanhang i april 2018. För mer detaljerat CV, vänligen hör av dig/er.

På min mottagning i centrala Ludvika tar jag emot individer och mindre grupper. En stor del av uppdragen genomförs lokalt hos kommuner, kyrka och privata företag i mellersta Sverige.
Även stora grupper och grupper med enbart chefer är jag van att arbeta med.

Några av de styrkor som kommer fram i återkopplingen från kunderna är att leda andra i grupp och individuellt på ett professionellt sätt där alla blir inkluderade. Styra diskussionerna så att de bidrar till, och skapar förbättring/utveckling. Sättet att vinkla utmaningarna, vara lyhörd för alla människor oavsett nivå och förutsättningar. Två av mina egenskaper som ligger till grund för att få till detta är att jag kontinuerligt arbetar med min egen självkännedom, inte är konflikträdd samt mitt motto att skapa ”rum för människan”.
Det är mycket viktigt att få till resultat av insatsen. Därför lägger jag stor vikt vid uppdragsdialogen. Då träffas vi och resonerar igenom dina/era behov, samt på vilket sätt jag kan bidra.
Vill du veta mer, välkommen att höra av dig.