Är utbildad Handledare i psykosocialt arbete, Ersta Sköndals högskola, 45 poäng. Avslutade nyligen en ett-årig utbildning på Gestaltakademin: Samskapande organisationer – att leda och arbeta i komplexa och konkreta sammanhang. För mer detaljerat CV, vänligen kontakta mig.
Min grundutbildning är legitimerad fysioterapeut. I den yrkesrollen har jag arbetat i team, med människor i yrkesför ålder. Teamarbetet har varit inriktat på rehabilitering, vilket har inneburit kontakter med olika aktörer, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting.  Många av patienterna har även sociala, kognitiva och psykologiska svårigheter.
Det är mycket viktigt att få till resultat av insatsen. Därför lägger jag stor vikt vid uppdragsdialogen. Då träffas vi och resonerar igenom dina/era behov, samt på vilket sätt jag kan bidra.
Vill du veta mer, välkommen att höra av dig.