För snart 30 år sedan kom jag till Ludvika från Stockholm, och trivdes så bra att jag blev kvar. Det som fick mig att flytta var ett spännande arbete som sjukgymnast, och en del äventyrslust.
Är i grunden legitimerad fysioterapeut, och har vidareutbildat mig i Basal kroppskännedom, en metod som innefattar både den kroppsliga och psykologiska nivån hos människan. Min erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård sträcker sig över ca 40 år, och det finns fortfarande massor att lära. Fantastiskt!
Är även utbildad Handledare i psykosocialt arbete, och avslutade nyligen en ett-årig utbildning på Gestaltakademin: Samskapande organisationer – att leda och arbeta i komplexa och konkreta sammanhang. För mer detaljerat CV, vänligen kontakta mig.
Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat i team, med människor i yrkesför ålder. Teamarbetet har varit inriktat på rehabilitering, vilket har inneburit kontakter med olika aktörer, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting.  Många av patienterna har även sociala, kognitiva och psykologiska svårigheter. Dessa behöver vägas in i rehabiliteringsarbetet. I grund och botten handlar det om att skapa en förtroendefull relation, detta är A och O.
På min mottagning i centrala Ludvika tar jag emot individer och mindre grupper. En stor del av uppdragen genomförs lokalt hos kommuner, landsting, kyrka och privata företag i mellersta Sverige.

Det är mycket viktigt att få till resultat av insatsen. Därför lägger jag stor vikt vid uppdragsdialogen. Då träffas vi och resonerar igenom dina/era behov, samt på vilket sätt jag kan bidra.
Vill du veta mer, välkommen att höra av dig.