Beskrivningen nedan är allmän då upplägget kan variera beroende på målgrupp och önskemål från uppdragsgivaren.

Målgrupp/erfarenhet

Handledningen är inte yrkesspecifik, varför den kan användas inom olika yrkesgrupper. Hittills har jag handlett personal inom social förvaltning, vård och omsorg, privat näringsliv och personal i verksamheter för ensamkommande flyktingbarn, samt personal inom kyrkan, såväl medarbetare som chefer.

För mer information om chefsstöd/handledning, se fliken chefsstöd.

Syfte

  • Utveckla och stärka sitt professionella förhållningssätt
  • Reflektera över sina egna erfarenheter och få återkoppling på dessa
  • Skapa ett gemensamt och kontinuerligt lärande
  • Öka kvaliteten på tjänsterna
  • Förebygga risk för stressbelastning i arbetet
  • Stärka gruppen

Genomförande

Handledning kan ske i grupp eller individuellt och pågår kontinuerligt över tid. Man träffas ca en gång per månad och samtalar kring sådant som har med relationer, bemötande och samarbete att göra, kopplat till en situation eller ärende i någon av gruppdeltagarnas vardag. Handledarens roll är att med frågor och reflektioner synliggöra de kunskaper, värderingar och erfarenheter som finns hos den/de handledda. Hon ska också se till att övriga gruppdeltagare ges möjlighet till återkoppling, så att det blir ett gemensamt lärande i gruppen. Tack vare kontinuiteten ges möjlighet att bygga upp ett förtroendefullt samtalsklimat och skapa en gemensam grupprocess.

Handledaren

Utöver min grund som legitimerad fysioterapeut är jag utbildad grupphandledare i psykosocialt arbete, 45 poäng, vid Ersta/Sköndals högskola.
Är detta intressant för dig/er?
Vill du veta mer, är du välkommen att höra av dig. Jag lägger stor vikt vid uppdragsdialogen, så att handledning kan anpassas till just era behov.
Mobil: 0730-50 93 86 e-post kajsa.hellstrom@humanrum.se