Arbetet med grupputveckling har sitt huvudsakliga fokus på samarbetet i gruppen. Ofta handlar det om hur vi kommunicerar med varandra, att hitta sätt som hjälper oss att verkligen nå fram med det vi vill säga. Vi kan arbeta med olika övningar, resonera kring tolkningar och värderingar. Målet är att få till stånd ett mer öppet samtalsklimat, där olikheter ses som en tillgång, och där det är en del av livet att misslyckas. Där konflikter är en väg framåt, och inte ett problem som ska tystas ned. Individutveckling är mer inriktat på min attityd mot mig själv, också det en slags kommunikation. Det handlar om att få hjälp att umgås med sig själv med ett tillåtande och vänligt nyfiket förhållningssätt. Vill du veta mer, vänligen kontakta mig enligt nedan. kajsa.hellstrom@humanrum.se mobil 0730-50 93 86