Varför chefsstöd?

Som chef har du en central roll i arbetslivet. Det som ofta är den stora utmaningen, är sådant som har med relationer att göra. Att utveckla relationer kräver tid, tid som ofta inte finns. Att vara chef är också ett ensamt arbete, det ligger i sakens natur. Det intressanta med yrket är att det inte finns färdiga svar, och att man hela tiden ställs inför nya utmaningar. För att orka se det som utmaningar och inte bara krav, kan man behöva en samtalspartner. En som kommer utifrån, och kan se saker på ett lite annat sätt. Och som också kan hjälpa en att se och respektera sina egna behov.

Hur går det till?

Chefsstöd kan ske i grupp eller individuellt. Upplägget kan variera, beroende på dina/era behov. Det är en fördel att träffas flera gånger under en längre tid. Då hinner vi bygga ett förtroende, vilket behövs för att man ska kunna prata om det som är viktigt. En annan fördel är, att mellantiden kan användas till att göra erfarenheter, som vi sedan kan reflektera kring

Lite om handledaren

Jag har arbetat inom företagshälsovård med chefsstöd, arbetsmiljöfrågor, stresshantering och handledning de senaste åren. Mitt yrkesliv sträcker sig över flera decennier. Har nu startat eget för att få arbeta med det jag brinner för. Är utbildad grupphandledare i psykosocialt arbete, avancerad nivå.

Kontakt

Vill du veta mer, är du välkommen att höra av dig. Jag kommer gärna på ett kostnadsfritt besök och berättar mer. För mig är det viktigt att träffas personligen innan man tar beslut om eventuell fortsättning.