Hållbart arbetsliv handlar om att vi som människor ska hålla för att arbeta i många år. Inte bara markera en plats, utan känna mening och få bidra med vår kompetens på optimalt sätt. Förutsättningarna för detta skapas både på individ – grupp – och organisationsnivå. Tydliga roller, tydligt ledarskap, men också god kännedom om oss själva i samspel med andra. Relationer är grunden, och när dessa inte fungerar, påverkar det arbetsresultatet negativt. Kontinuitet är viktigt för att skapa förtroendefulla relationer, men också ett aktivt om medvetet arbete i den dagliga verksamheten. Det kan t ex handla om att skapa delaktighet på arbetsplatsträffar.
Alla nivåer påverkar varandra, men vi behöver välja vad som för tillfället är det viktigaste perspektivet. Är det till exempel att lära känna sig själv bättre? (individnivå), förändra rutiner för arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal? (organísationsnivå), lära oss att kommunicera bättre med varandra? (gruppnivå).
Jag har arbetat en hel del med arbetsmiljöutbildningar (Bättre arbetsmiljö), och det som ofta framkommer är behovet av att ”göra verkstad” av det som står i föreskrifterna om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, så att den inte bara blir en ”hyllvärmare”. Det är detta som är konsten.
Med mina kunskaper om,och erfarenheter av arbete med grupper, kan jag vara behjälplig i sådana sammanhang. Hur det ska läggas upp, avgör vi gemensamt, när vi ses för att matcha dina behov som kund, med det jag har att erbjuda. Dessa möten är såklart alltid förutsättningslösa.
Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!