Leg. fysioterapeut i Ludvika

Handledning och grupphandledning i psykosocialt arbete, stresshantering,
individ- och grupputveckling, hållbart ledarskap och chefsstöd i Ludvika