Handledning i psykosocialt arbete, stresshantering,
individ- och grupputveckling, chefsstöd.